Copyright 2018 -

W środę, 30 listopada 2016 roku, w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu z udziałem Starosty Kołobrzeskiego – Tomasza Tamborskiego oraz Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Anny Mieczkowskiej, odbyła się konferencja prasowa podsumowująca zakończony projekt badawczy pn. "Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP obszarów morskich w rejonie Kołobrzegu".

Głównym celem podjętych prac było rozpoznanie wejścia do portu w Kołobrzegu pod kątem lokalizacji i ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych w postaci historycznych wraków statków i okrętów.

Stanowisko zlokalizowano w południowo-zachodniej części obszaru badawczego na głębokości 10-12 m. Z wraku zachowała się konstrukcja nitowanego, stalowego kadłuba długości ok. 37 m i szerokości 6,5 m. Jednostka częściowo pokryta jest warstwą piasku dennego obecną również w wewnętrznych partiach kadłuba (najbardziej w okolicach śródokręcia). Najbardziej wyeksponowana jest rufa, z częściowo zachowaną nadbudówką wystająca 2 metry ponad poziom dna. Wrak znany jest w lokalnym środowisku nurkowym pod nazwą: Kanonierka.

 

 

Na podstawie elementów konstrukcyjnych można wstępnie identyfikować jednostkę jako wrak niemieckiej barki desantowej określanej jako: MarineFährPrahm (MFP). Jednostki tego rodzaju opracowano na potrzeby niemieckiej marynarki wojennej na początku lat 40. XX wieku i wykorzystywano w większości operacji morskich niemieckiej Kriegsmarine w czasie II wojny światowej. MFP w różnych typach wyprodukowano w latach 1941-1945 w liczbie ponad 1000 szt.

Wrak barki desantowej obecny w rejonie wejścia do portu w Kołobrzegu można wiązać z okresem walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku. W wyniku oblężenia miasta przez wojska radzieckie ludność cywilną oraz niemiecki personel wojskowy ewakuowano przy wykorzystaniu różnych jednostek pływających będących na stanie Kriegsmarine, w tym różnego typu promów desantowych, które stanowiły łącznik między portem a cumującymi na redzie okrętami niemieckiej floty.

Poniżej przedstawiamy link do filmu WRAKI KOŁOBRZEGU, który prezentuje zakres prac wykonanych w ramach projektu.

 

logo seaya 

Projekt Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP obszarów morskich w rejonie Kołobrzegu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.