Copyright 2018 -

glowneJesteśmy już na półmetku naszych prac terenowych związanych z projektem "Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP obszarów morskich w rejonie Kołobrzegu".

Mimo niezbyt sprzyjającej aury pogodowej udało nam się zrealizować drugi etap prac hydroakustycznych. Polegał on na wykonaniu bardzo dokładnych skanów sonarowych wybranych punktów, na które natrafiliśmy w trakcie badania całego obszaru badawczego. W tym celu użyliśmy sonaru dookólnego zamontowanego na robocie podwodnym typu ROV. W odróżnieniu od sonaru holowanego, tego typu urządzenie ustawione równo na dnie pozwala uzyskać bardzo dokładny, pozbawiony zniekształceń obraz sonarowy wybranego obszaru. Ustawiając to urządzenie w różnych pozycjach względem interesującego obiektu, możliwe stało się wykonanie mozaiki sonarowej szczegółowo obrazującej każdy przedmiot na dnie, w obrębie danego obszaru. Dodatkowo robot wyposażony został w kamerę wideo, która umożliwiła wstępną identyfikację ww.obiektów.

Obecnie mamy wybranych kilka bardzo interesujących i intrygujących punktów, które zamierzamy zweryfikować już "namacalnie" z zespołem płetwonurków. Liczymy, że niedługo mapa stanowisk wrakowych w pobliżu Kołobrzegu wzbogaci się o kolejne niezwykłe odkrycia. Koniecznie trzymajcie za nas mocno kciuki!

View the embedded image gallery online at:
http://wraki.muzeum.kolobrzeg.pl/aktualnosci#sigFreeIde7eaff1875

Powoli kończymy ostatni etap prac polowych, który polegał na podwodnej weryfikacji wybranych obiektów zalegających w naszym obszarze badawczym. Dzięki pracy naszych płetwonurków sprawnie wykorzystaliśmy każdy dzień dobrej pogody, by szukać stanowisk wrakowych wokół Kołobrzegu. Jak tylko zakończymy prace zamieścimy raport z naszych działań. Tymczasem zapraszamy do podziwiania zdjęć w wykonaniu Pauli Kucharczyk – naszego pokładowego fotografa i jednego z członków ekspedycji.

View the embedded image gallery online at:
http://wraki.muzeum.kolobrzeg.pl/aktualnosci#sigFreeId0734efdccc

W okresie od czerwca do sierpnia 2016 roku Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu realizowało projekt badawczy: Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP obszarów morskich. Głównym celem podjętych prac było rozpoznanie wejścia do portu w Kołobrzegu pod kątem lokalizacji i ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych w postaci historycznych wraków statków i okrętów.

Kołobrzeg ze względu na swoje położenie w środkowej części południowego wybrzeża Bałtyku stanowił od zarania dziejów ważny ośrodek handlowy. To tutaj od czasów średniowiecza funkcjonowały warzelnie znanej na całą Europę soli. Z racji ograniczonych możliwości przyjmowania dużych statków w kołobrzeskim porcie część z nich musiała oczekiwać na rozładunek na specjalnie do tego celu wyznaczonym akwenie poza portem – redzie. Silne sztormy nawiedzające tą część wybrzeża powodowały liczne wypadki i zatonięcia kotwiczących przed portem jednostek. Dodatkowych strat "od strony morza" przysparzały Kołobrzegowi konflikty zbrojne, które kilkukrotnie doprowadziły do zniszczenia samego portu i cumujących w nim statków.

Dotychczas, w tym rejonie nie prowadzono żadnych systematycznych badań archeologicznych związanych z poszukiwaniem śladów bytności człowieka na tym odcinku wybrzeża. Ciężar prac położono zatem na lokalizacji w obszarze badawczym jak największej ilości nowych stanowisk archeologicznych i zabytkowych przedmiotów. Ze względu na nieinwazyjny charakter badań, główny nacisk położono na rozpoznanie wyznaczonego obszaru z wykorzystaniem aparatury hydroakustycznej oraz późniejszej, podwodnej weryfikacji namierzonych obiektów.

 

ulotka1 w

 

Badania możliwe był do przeprowadzenia dzięki pomocy:
- firmy ESCORT Sp. z o.o., która zrealizowała etap badań sonarowych;
- firmy Digital Archaeology, która wykonała podwodną dokumentację fotogrametryczną zabytkowych obiektów zlokalizowanych pod wodą;
- Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON” z Kołobrzegu – specjalistycznej jednostki płetwonurków, która pomogła z logistyką i organizacją prac terenowych;
- Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Gdańskiego, które udzieliły wsparcia w zakresie merytorycznym oraz pomogły w kwerendzie źródłowej;
- Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service, które wypożyczyło niezbędny sprzęt nurkowy do realizacji podwodnej prospekcji.

Część kosztów projektu pokryto ze środków Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na cele badawcze Muzeum.
 
Projekt: Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP obszarów morskich w rejonie Kołobrzegu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

logo seaya 

Projekt Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP obszarów morskich w rejonie Kołobrzegu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.